Polityka prywatności

Strona pod adresem elandom.pl używa plików cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na Politykę prywatności Pani Anny Betnarskiej, prowadzącej działalności gospodarczą pod firmą Anna Betnarska wspólnik spółki cywilnej ELANDOM NIERUCHOMOŚCI S.C. oraz Pani Elżbiety Dobruckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ELŻBIETA DOBRUCKA wspólnik spółki cywilnej ELANDOM NIERUCHOMOŚCI s.c., prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ELANDOM NIERUCHOMOŚCI S.C.


Kontaktując się drogą elektroniczną (poprzez formularze kontaktowe na stronie www.elandom.pl), wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki:

Wyrażacie Państwo zgodę na:

1) nawiązanie kontaktu 
lub
2) udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przeze mnie za pośrednictwem formularza

w formie elektronicznej oraz papierowej.

Współadministratorami danych osobowych są następujące osoby:

1) Anna Urszula Betnarska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 5261503139 oraz numerem REGON : 002040601

2) Elżbieta Dobrucka prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie,

przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 1131221334 oraz numerem REGON: 140309565

wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Elandom Nieruchomości” z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 532 205 53 63 oraz numerem REGON : 363029465.

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza, zapytanie oraz tylko przez okres niezbędny do podjęcia tych aktywności.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Współadministratorzy będą przekazywać dane osobowe wyłącznie pracownikom (na podstawie odrębnych upoważnień) oraz podmiotom, którym na podstawie odrębnych umów zlecono wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe (na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych).

Każdy z tych podmiotów ponosi niezależną odpowiedzialność za każde naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Każdy użytkownik korzystający z formularza ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym odmowa ich podania (w całości lub w części) może utrudnić lub uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub udzielenie odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza zapytanie.

Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są przez nich ani przez jakikolwiek podmiot, któremu powierzają przetwarzanie danych osobowych, profilowane.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: