Zgłoś

Zgłaszając ofertę, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu sporządzenia i udostępnienia oferty handlowej w obrocie nieruchomościami.

Jestem świadoma/-y faktu, że Współadministratorami danych osobowych są następujące osoby :

1) Anna Urszula Betnarska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 5261503139 oraz numerem REGON : 002040601

2) Elżbieta Dobrucka prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie,
przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 1131221334 oraz numerem REGON : 140309565

wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Elandom Nieruchomości” z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 532 205 53 63 oraz numerem REGON : 363029465.

Zostałam/-em poinformowana/-y w sposób dla mnie zrozumiały i jasny o tym, że dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu sporządzenia i udostępnienia oferty handlowej w obrocie nieruchomościami.

Zostałam/-em poinformowana/-y w sposób dla mnie zrozumiały  i jasny o tym, że podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną  lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jeszcze przed zawarciem umowy).

Ponadto zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że Współadministratorzy będą przekazywać dane osobowe wyłącznie pracownikom (na podstawie odrębnych upoważnień) oraz podmiotom, którym na podstawie odrębnych umów zlecono wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe (na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych).

Każdy z tych podmiotów ponosi niezależną odpowiedzialność za każde naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Ponadto zostałam/-em poinformowana/-y o przysługujących uprawnieniach do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym odmowa ich podania (w całości lub w części) może utrudnić lub uniemożliwić sporządzenie i udostępnienie oferty handlowej w obrocie nieruchomościami.

Zostałam/-em poinformowana/-y, że Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są przez nich ani przez jakikolwiek podmiot, któremu powierzają przetwarzanie danych osobowych, profilowane.

Zgłoś poszukiwanie

Imię
Nazwisko
Telefon
Telefon kom.
Email
Typ nieruchomości
Typ transakcji
 
Miejscowość
Cena
 
Uwagi:
Wyrażam zgodę na warunki przedstawione na górze formularza.

Administratorem danych osobowych jest ELANDOM Nieruchomości z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@elandom.pl… czytaj więcej

Zgłoś ofertę

Imię
Nazwisko
Telefon
Telefon kom.
E-mail
Typ nieruchomości
Typ transakcji
 
Miejscowość
Cena
 
Uwagi:
Wyrażam zgodę na warunki przedstawione na górze formularza.

Administratorem danych osobowych jest ELANDOM Nieruchomości z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@elandom.pl… czytaj więcej

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: