Zgłoś

Zgłaszając ofertę, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu sporządzenia i udostępnienia oferty handlowej w obrocie nieruchomościami.

Jestem świadoma/-y faktu, że Współadministratorami danych osobowych są następujące osoby :

1) Anna Urszula Betnarska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 5261503139 oraz numerem REGON : 002040601

2) Elżbieta Dobrucka prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie,
przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 1131221334 oraz numerem REGON : 140309565

wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Elandom Nieruchomości” z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 532 205 53 63 oraz numerem REGON : 363029465.

Zostałam/-em poinformowana/-y w sposób dla mnie zrozumiały i jasny o tym, że dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu sporządzenia i udostępnienia oferty handlowej w obrocie nieruchomościami.

Zostałam/-em poinformowana/-y w sposób dla mnie zrozumiały  i jasny o tym, że podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną  lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jeszcze przed zawarciem umowy).

Ponadto zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że Współadministratorzy będą przekazywać dane osobowe wyłącznie pracownikom (na podstawie odrębnych upoważnień) oraz podmiotom, którym na podstawie odrębnych umów zlecono wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe (na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych).

Każdy z tych podmiotów ponosi niezależną odpowiedzialność za każde naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Ponadto zostałam/-em poinformowana/-y o przysługujących uprawnieniach do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym odmowa ich podania (w całości lub w części) może utrudnić lub uniemożliwić sporządzenie i udostępnienie oferty handlowej w obrocie nieruchomościami.

Zostałam/-em poinformowana/-y, że Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są przez nich ani przez jakikolwiek podmiot, któremu powierzają przetwarzanie danych osobowych, profilowane.

Zgłoś poszukiwanie

Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Czego poszukujesz?
W jakiej lokalizacji?
W jakiej cenie?
 
Wyrażam zgodę na warunki przedstawione na górze formularza.

Administratorem danych osobowych jest ELANDOM Nieruchomości z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@elandom.pl… czytaj więcej

Zgłoś ofertę

Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Co oferujesz?
W jakiej lokalizacji?
W jakiej cenie?
 
Wyrażam zgodę na warunki przedstawione na górze formularza.

Administratorem danych osobowych jest ELANDOM Nieruchomości z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@elandom.pl… czytaj więcej

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: